Stres i depresja
Negatywne emocje
Jednym z największych zagrożeń dla naszej codziennej twórczości i kreatywności jest nieumiejętność radzenia sobie z emocjami negatywnymi oraz brak emocji pozytywnych. Gniew czy lęk blokują naszą zdolność kreatywnego myślenia, pozytywne emocje jak radość, miłość, uczucie spełnienia uskrzydlają wenę. 
Najpierw jednak o tym jak radzić sobie z depresją, lękiem i gniewem czy podstawowymi reakcjami emocjonalnymi i zabarwieniu negatywnym z jakimi stykamy się na co dzień. Depresja łączy się dla nas zazwyczaj z poczuciem straty. Aby opanować głęboki, długotrwały smutek, o ile nie ma się żadnego wpływu na jego przyczynę trzeba starać się rozbroić go od środka. Na początek zatem warto zwyczajnie starać się zdekonstruować wszystkie przekonania i osądy wypływające z myślenia pesymistycznego czy perfekcjonistycznego. Najlepiej zastąpić je bardziej konstruktywnymi, optymistycznymi sposobami interpretacji. Na ogół nie jest to wcale tak trudne jak nam się wydaje. Warto także, rozmawiając z przyjaciółmi jeśli trudno nam tego dokonać samemu - postarać się zbudować pozytywną wizję przyszłości, cel, do którego w tej chwili chcemy dążyć, który w tej chwili wydaje nam się istotny. Co ciekawe, nie ma dowodów na to, że płacz przynosi istotną ulgę gdy jesteśmy głęboko zmartwieni czy smutni. Naukowcy zastrzegają jednak, że nie jest to wcale dowodem na to, że płacz nie przynosi ulgi, bo to raczej oczywiste. Nie wymyślono zwyczajnie do tej pory dobrego sposobu na zbadanie zależności między płaczem a ustępującym smutkiem.
Przy rozładowaniu wszelkich emocji negatywnych pomoże z pewnością gimnastyka.
Aby poradzić sobie z lękiem można zastosować analogiczną technikę jak ze smutkiem. Polega ona na odmiennej interpretacji sytuacji w których się boimy. Jeśli nie możemy lub nie jest dla nas z jakiegoś powodu korzystne uniknięcie sytuacji w której czujemy lęk, wtedy dobrze zwyczajnie stawić czoło zagrożeniu i szukać dowodów na to, że nie jest tak źle. Tutaj oczywiście warto wspomnieć o granicy realności, do której przekraczania niektórzy mają dość dużą tendencję. Świadomy udział w sytuacjach, które budzą lęk warto ciągnąć do momentu w którym ów lęk ostatecznie minie.
Jak opanować gniew? Najlepiej unikać sytuacji wywołujących gniew, a jeśli to niemożliwe skupiać się na neutralnych aspektach sytuacji. Gdy mimo wszystko czujemy jak narasta w nas uczucie złości, dobrze wycofać się i poczekać aby spadł poziom fizjologicznego pobudzenia, aby można było myśleć bardziej efektywnie. Kiedy już trochę się uspokoimy, dobrze starać się usłysze
, zrozumie i wykażą empatię w stosunku do poglądów drugiej osoby. Być może okaże się, że nie ma powodów by czuć się dotkniętym lub jeśli są, na spokojnie szybciej dostrzeżemy bardziej konstruktywny sposób rozwiązania problemu.
Aby zwiększyć swoje zdolności do radzenia sobie z emocjami warto pracować nad czymś co nazywamy świadomością emocjonalną. Najlepiej prowadzić w tym celu dziennik epizodów emocjonalnych zmieniających nastrój w którym zapisuje się obserwacje dotyczące: aktywności, która prowadziła do zmiany nastroju, przekonań, które prowadziły do zmiany nastroju, oceny finalnego nastroju na 10 stopniowej skali.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW